x

Pressmeddelande Detaljer

View all news Visa alla nyheter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma

12/30/2021

Lund, 30 december 2021. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december 2021.

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 12 december 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, att genomföra en nyemission av 440 452 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till en tiondels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med de långsiktiga incitamentsprogrammen, i form av personaloptioner, som antogs på årsstämman den 23 juni 2020 och årsstämman den 12 maj 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av de nämnda, eller andra utestående, optionsprogrammen. Bolaget äger samtliga utestående C-aktier.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Bolaget till 46 335 361, varav 44 473 452 är stamaktier och 1 861 909 är C-aktier. Antalet röster i Hansa uppgår per dagens datum till 44 659 642,9 och aktiekapitalet uppgår till 46 335 361 kronor.

Multimedia Files:

Categories: Cision
View all news Visa alla nyheter