Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG) medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, genterapi och cancer.

Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikroppsklyvande enzym under utveckling som kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ och vävnader, samt akuta autoimmuna sjukdomar.

Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande i EU för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. En kommersiell lansering i utvalda europeiska länder förväntas i det fjärde kvartalet 2020.

Hansas forsknings- och utvecklingsprogram är även inriktat på att ta fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA.


Hansa som investering

Imlifidase works
Inriktning på sällsynta sjukdomar med ett stort medicinskt behov
Addresses a clear unmet need
Förberedelser för kommersialisering
Well positioned for commercial success
Utveckling till ett fullt ut integrerat biopharmabolag
Rich pipeline
Utnyttjar vår patenterade antikroppsklyvande enzymteknologi

För vidare informationSenaste finansiella resultat

Se alla resultat
View all news

Senaste nyheterna

View all events

Kommande evenemang

Kommande milstolpar

Near Term News Near Term News

För investerarrelaterade frågor, kontakta gärna IR@hansabiopharma.com