Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologi för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomar, transplantatavstötning och cancer.

Bolagets främsta läkemedelskandidat, imlifidase, är ett enzym som specifikt klyver antikroppar och utvecklats för att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Enzymet kan utvecklas ytterligare för användning vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase granskas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA), för ett möjligt marknadsgodkännande.

Hansas forsknings- och utvecklingsprogram är även inriktat på att utveckla nästa generations enzymteknologi för att ta fram nya IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet dvs förmåga att ge upphov till ett immunsvar, som är lämpliga för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa och i USA.

Hansa som investering

Imlifidase works
Imlifidase klyver IgG-antikroppar

Imlifidase är ett unikt enzym som klyver IgG antikroppar och som studerats i fem kliniska studier. Genom att ta bort den immunologiska barriären, har imlifidase potential att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter.

Addresses a clear unmet need
Fyller potentiellt ett tydligt otillfredsställt behov

Patienter kan bli sensitiserade efter avstötning av ett transplanterat organ eller exponerats för främmande vävnad genom en blodtransfusion eller graviditet. Sensitiserade patienter utgör cirka 30 procent av alla personer som står på väntelistan för en ny njure.

Well positioned for commercial success
Ett bolag välpositionerat för kommersiell framgång

Vi etablerar en egen medicinsk organisation och egen försäljningsorganisation i EU och USA. Utanför dessa prioriterade marknader kommer vi att söka kommersiella samarbeten. Hansa Biopharma har ett brett patentskydd till och med år 2035 på viktiga marknader, och särläkemedelsstatus i EU och USA för imlifidase vid njurtransplantation.

Rich pipeline
Stark projektportfölj

Vi utnyttjar vår patentskyddade immunmodulerande enzymteknologi i kliniska fas II-studier för sällsynta autoimmuna indikationer, inklusive anti-GBM (Goodpastures sjukdom), Guillain-Barrés syndrom och AMR efter transplantation. Alla dessa projekt har särläkemedelsstatus.

För vidare information

Senaste finansiella resultat

Se alla resultat
View all news

Senaste nyheterna

View all events

Kommande evenemang

Kommande milstolpar

Near Term News Near Term News

För investerarrelaterade frågor, kontakta gärna IR@hansabiopharma.com