x

Full kommersiell tillgång till Idefirix i Tyskland; Market access beviljad i Frankrike genom ett early access-program

Läs pressmeddelande

Hansa Biopharma publicerade sin delårsrapport för det första kvartalet den 21 april 2022. Rapport och telefonkonferens finns tillgängligt här.

Läs rapport och se telefonkonferens

Uppdaterade insamlade konsensusestimat från åtta banker och analyshus finns tillgängliga

Läs mer

Hansa Biopharma ingår avtal med AskBio för att utvärdera imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom

Läs pressmeddelande

Hansa Biopharma och Medison Pharma ingår multiregionalt samarbete för kommersialisering av Hansas desensitiseringsbehandling inom njurtransplantation i centrala Östeuropa och Israel

Läs pressmeddelande

Hansa Biopharma avser att initiera en fas 3-studie med imlifidase för behandling av anti-GBM-sjukdom efter FDAs acceptans av IND-ansökan

Läs pressmeddelande

Se intervju med vd Søren Tulstrup angående rapporten för det första kvartalet 2022 med mera

Intervju

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologi för att möjliggöra behandlingar för transplantation, sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer.

Bolagets främsta läkemedelskandidat, imlifidase, är ett enzym som specifikt klyver antikroppar och utvecklats för att potentiellt möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Enzymet kan eventuellt även utvecklas för behandling vid transplantation av andra organ och vävnader samt för behandling av akuta autoimmuna sjukdomar. Europeiska kommissionen har villkorligt godkänt Idefirix (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling också fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skov-vis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa och i USA.Hansa som investering

Imlifidase works
Inriktning på sällsynta sjukdomar med ett stort medicinskt behov
Addresses a clear unmet need
Kommersialisering av Idefirix® på inledande marknader och för inledande indikationer
Well positioned for commercial success
Utveckling till ett fullt ut integrerat biofarmabolag
Rich pipeline
Utnyttjar vår patenterade antikroppsklyvande enzymteknologi

För vidare information

Senaste finansiella resultat

Se alla resultat
View all news

Senaste nyheterna

View all events

Kommande evenemang

Kommande milstolpar

Near Term News Near Term News

För investerarrelaterade frågor, kontakta gärna IR@hansabiopharma.com