x

RCT-studie i USA: första centret är öppet för rekrytering

Läs Q3 rapporten

Hansa Biopharma publicerade sin Q3’21-rapport den 21 oktober. Rapport och telefonkonferens finns tillgängligt här.

Läs rapport och se telefonkonferens

Uppdaterade insamlade konsensusestimat från 11 banker och analyshus finns tillgängliga

Läs mer

Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter subventioneras i Nederländerna.

Läs pressmeddelande

Hansa Biopharma presenterade på Morgan Stanleys Global Healthcare Conference 14-15 september. En inspelning av ett samtal mellan VD Sören Tulstrup och analytiker James Quigley finns att tillgå här.

Se video

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologi för att möjliggöra behandlingar för transplantation, sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer.

Bolagets främsta läkemedelskandidat, imlifidase, är ett enzym som specifikt klyver antikroppar och utvecklats för att potentiellt möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Enzymet kan eventuellt även utvecklas för behandling vid transplantation av andra organ och vävnader samt för behandling av akuta autoimmuna sjukdomar. Europeiska kommissionen har villkorligt godkänt Idefirix (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling också fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skov-vis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa och i USA.Hansa som investering

Imlifidase works
Inriktning på sällsynta sjukdomar med ett stort medicinskt behov
Addresses a clear unmet need
Kommersialisering av Idefirix® på inledande marknader och för inledande indikationer
Well positioned for commercial success
Utveckling till ett fullt ut integrerat biofarmabolag
Rich pipeline
Utnyttjar vår patenterade antikroppsklyvande enzymteknologi

För vidare information

Senaste finansiella resultat

Se alla resultat
View all news

Senaste nyheterna

View all events

Kommande evenemang

Kommande milstolpar

Near Term News Near Term News

För investerarrelaterade frågor, kontakta gärna IR@hansabiopharma.com