Hansa som investering

En unik immunmodulerande enzymteknologi

Imlifidase works

Inriktning på sällsynta sjukdomar med ett stort medicinskt behov

  • Imlifidase är ett unikt antikroppsklyvande enzym med ett snabbt verkningsförlopp och en hög specificitet för inaktivering av IgG-antikroppar hos patienter med sällsynta autoimmuna sjukdomar
Well positioned for commercial success

Utveckling till ett fullt ut integrerat biopharmabolag

  • Kontrollerar hela värdekedjan från tidig upptäckt till kommersialisering för att maximera värdeskapande och tillvarata alla relevanta möjligheter.
Addresses a clear unmet need

Förberedelser för kommersialisering

  • EU-kommissionen har beviljat villkorat godkännande av imlifidase till högsensitiserade patienter i Europeiska unionen.
  • Imlifidase ska lanseras i Europa genom Hansas egna medicinska och kommersiella organisation. Utanför kärnmarknaderna förväntas bolaget tillämpa en partnerstrategi.
  • I USA kommer rekrytering till en randomiserad kontrollerad studie påbörjas under H1 2021, vilket kan stödja en möjlig BLA-ansökan i USA under 2023. Studieprotokollet lämnades in till FDA i juni 2020.
  • Omfattande skydd av teknologin med patentskydd till och med år 2035 på viktiga marknader och särläkemedelsstatus i både USA och EU för våra ledande indikationer.
Rich pipeline

Utnyttja vår patenterade antikroppsklyvande enzymteknologi

  • Utveckla vår pipeline med tre fas 2-program inom transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.
  • Ny uppsättning av modifierade enzymer för upprepad dosering är under utveckling (NiceR-programmet), vilket potentiellt gör det möjligt att behandla relapserande sjukdomar och cancer.
  • Genom partnerskap utforska möjliga kombinationsterapier inom onkologi med IgG-modulerande enzymer,  samt inom genterapi vid neutraliserande antikroppar.