Hansa som investering

En unik immunmodulerande enzymteknologi

Imlifidase works

Inriktning på sällsynta sjukdomar med ett stort medicinskt behov

  • Imlifidase är ett unikt antikroppsklyvande enzym med ett snabbt verkningsförlopp och en hög specificitet för inaktivering av IgG-antikroppar hos patienter med sällsynta autoimmuna sjukdomar
Well positioned for commercial success

Utveckling till ett fullt ut integrerat biopharmabolag

  • Kontrollerar hela värdekedjan från tidig forskningsfas till kommersialisering för att maximera värdeskapande
Addresses a clear unmet need

Förberedelser för kommersialisering

  • Förbereder en potentiell lansering av imlifidase baserat på ett villkorat godkännande på viktiga europeiska marknader med början andra halvåret 2020. En ansökan om marknadsgodkännande, MAA, granskas av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA
  • Imlifidase ska lanseras i Europa genom Hansas egna medicinska och kommersiella organisation Utanför kärnmarknaderna förväntas bolaget tillämpa en partnerstrategi
  • I USA har en överenskommelse nåtts med det amerikanska läkemedelsverket FDA om en tydlig regulatorisk väg som stödjer en möjlig BLA-ansökan under 2023 inom ramen för en så kallad ”accelerated approval”
  • Omfattande skydd av teknologin med patent till och med år 2035 på viktiga marknader och särläkemedelsstatus i både USA och EU för våra ledande indikationer
Rich pipeline

Utnyttjar vår patenterade antikroppsklyvande enzymteknologi

  • Utvecklar vår pipeline med tre fas 2-program inom transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.
  • Ny portfölj av modifierade enzymer för upprepad dosering är under utveckling (NiceR-programmet), vilket potentiellt gör det möjligt att behandla skovvis återkommande sjukdomar och cancer
  • Utforskar möjliga kombinationsterapier inom onkologi med IgG-modulerande enzymer,  samt genterapi vid neutraliserande antikroppar genom partnerskap