Hansa som investering

En unik immunmodulerande enzymteknologi

Imlifidase works

Imlifidase klyver IgG-antikroppar

 • Imlifidase är ett unikt IgG-antikroppsklyvande enzym som utvärderats i fem kliniska studier.
 • Genom att eliminera den immunologiska barriären, har imlifidase potential att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter.
Addresses a clear unmet need

Fyller potentiellt ett tydligt otillfredsställt behov

 • Patienter kan bli sensitiserade efter att de avstött ett transplantat eller exponerats för främmande vävnad genom en blodtransfusion eller graviditet. Sensitiserade patienter utgör cirka 30 procent av alla personer som står på väntelistan för en ny njure.
 • HLA-sensitiering är ett stort hinder för njurtransplantation, eftersom höga nivåer av anti-HLA-antikroppar troligtvis kommer att angripa och avsevärt försvaga ett transplanterat organ. Ju fler antikroppar desto lägre sannolikhet att kunna hitta ett donatororgan. Många högsensitiserade patienter blir kvar i ett allvarligt sjukdomstillstånd med långvarig dialysbehandling. Det är förknippat med höga kostnader, låg livskvalitet och ökad dödlighet. Om imlifidase godkänns kan produkten potentiellt hjälpa högsensitiserade patienter att få transplantation och slippa dialys.
 • Utöver njurtransplantationer arbetar Hansa Biopharma med flertalet indikationer för ovanliga autoimmuna sjukdomar som saknar godkända behandlingsalternativ, bland annat anti-GBM, Guillain-Barrés syndrom och akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter transplantation.
Well positioned for commercial success

Ett bolag välpositionerat för kommersiell framgång

 • Hansa Biopharma etablerar en egen medicinsk organisation och försäljningsorganisation i Europa och USA. Utanför dessa prioriterade marknader söker vi kommersiella samarbeten.
 • Vi bygger relationer med patientorganisationer och andra aktörer inom transplantationsområdet i Europa och USA och etablerar nödvändig infrastruktur för att ge patienter och vårdgivare tillgång till imlifidase om och när det blir godkänt.
 • Hansas första ansökan om marknadsgodkännande för imlifidase granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, sedan den 28 februari 2019.
 • Hansa Biopharma har ett brett patentskydd för sin teknologi på viktiga marknader till och med 2035 och potentiellt även efter det, samt särläkemedelsstatus i både EU och USA för njurtransplantationer och anti-GBM. Därutöver har GBS särläkemedelsstatus i USA. Särläkemedelsklassificering ger vissa incitament för utveckling och kommersialisering, inklusive tio års marknadsexklusivitet i EU och sju år i USA.
Rich pipeline

Stark projektportfölj

 • Vi utnyttjar vår patentskyddade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att undersöka imlifidase i ett flertal kliniska fas 2-studier för sällsynta autoimmuna indikationer, inklusive anti-GBM (Goodpastures sjukdom), Guillain-Barrés syndrom och AMR efter transplantation. Samtliga projekt har särläkemedelsstatus.
 • Med nästa generations program, NiceR, utvecklar vi enzym som kan möjliggöra upprepad dosering. Det kan potentiellt tillämpas på flera indikationer, bland annat skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar kronisk transplantatavstötning, premedicinering inom onkologi och upprepad dosering med genterapi.
 • Vi utforskar potentialen att möjliggöra genterapi hos patienter med neutraliserande antikroppar.