x

Noteringsprospekt Oct 2015

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har upprättat prospektet nedan med anledning av börsintroduktionen.

hansamedicalnoteringprospekt151027.pdf