x

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2022

30 juni 2022 Årsstämma 2022
21 juli 2022 Halvårsrapport 2022
20 oktober 2022 Kvartalsrapport för januari–september 2022