x

Aktieägare

Tio största aktieägarna, 30 september 2021

Namn Antal aktier Andel (%)
Redmile Group, LLC 5 768 619 13.0%
Handelsbanken Asset Management* 2 729 853 6.1%
Fjärde AP-Fonden (AP 4) 2 207 397 4.9%
Nexttobe AB 2 155 400 4.8%
Invesco Advisers, Inc. 1 973 200 4.4%
Olausson, Thomas 1 820 500 4.1%
Tredje AP-Fonden (AP 3) 1 488 473 3.4%
Schroder Investment Management, LTD 1 160 900 2.6%
The Vanguard Group, Inc. 1 158 200 2.6%
Försäkrings AB Avanza Pension 1 156 542 2.6%
Other 22 854 368 51.5%
Outstanding shares in total 44,473,452 100.0%

Källa: IHS Markit/IPREO samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.

Den 30 september 2021 hade Hansa Biopharma cirka 18 500 aktieägare.

Ownership Split