Aktieägare

Top största ägarna, juni 30, 2020

Namn Antal aktier Aktieägare i procent
NXT2B 5 755 379 14.4%
Consonance Capital Management LP 2 478 177 6.2%
Invesco 1 999 188 5.0%
Thomas Olausson 1 713 474 4.3%
Avanza Pension 1 396 176 3.3%
Gladiator 1 260 631 3.1%
Fjärde AP-fonden 1 112 044 2.8%
Tredje AP-fonden 1 066 470 2.7%
Vanguard 938 933 2.3%
ClearBridge, LLC 741 306 1.9%
Övrigt 21 564 329 54.0%
Totalt 40 026 107 100.0%

Källa: Q4 Samlad och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Den 30 juni 2020 hade Hansa Biopharma 14.716 aktieägare