Aktieägare

Top största ägarna, 31 december 2020

Namn Antal aktier Aktieägare i procent
Redmile Group 4 625 590 10,4%
Consonance Capital Management LP 2 212 527 5,0%
NXT2B 2 155 379 4,8%
Invesco 1 999 188 4,5%
Handelsbanken Fonder AB 1 936 783 4,4%
Thomas Olausson 1 770 474 4,0%
Fjärde AP-fonden 1 564 846 3,5%
Avanza Pension 1 257 577 2,8%
Gladiator 1 025 000 2,3%
ClearBridge, LLC 1 012 786 2,3%
Övrigt 24 913 302 56,0%
Totalt 44 473 452 100,0%

Källa: IHS Markit/IPREO samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.

Den 31 december 2020 hade Hansa Biopharma cirka 17 000 aktieägare.