x

Aktieägare

Tio största aktieägarna, 31 mars 2022

Namn Antal aktier Andel (%)
Redmile Group, LLC 5 415 663 12.2%
Fjärde AP-Fonden (AP 4) 2 207 397 4.9%
Nexttobe AB 2 155 379 4.8%
Invesco Advisers, Inc. 1 973 931 4.4%
Olausson, Thomas 1 820 500 4.1%
Tredje AP-Fonden (AP 3) 1 389 650 3.1%
Handelsbanken Asset Management (Sweden) 1 369 877 3.1%
Försäkrings AB Avanza Pension 1 314 165 3.0%
The Vanguard Group, Inc. 1 223 839 2.8%
Schroder Investment Management, LTD 888 132 2.0%
Övriga 24 714 919 55.6%
Outstanding shares in total 44,473,452 100.0%

Källa: IHS Markit/IPREO samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.

Den 31 mars 2022 hade Hansa Biopharma circa 18 000 aktieägare.

Ownership Split